รับสมัครพนักงาน บริษัท มาสเตอร์ มายนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.


Executive Office – ฝ่ายบริหาร

1. Operation Manager มีประสบการณ์ด้านบริการทั้งทางด้านอาหารเครื่องดื่ม ห้องพัก ต้อนรับ และซ่อมบำรุง

2. Food and Beverage Manager มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมและห้องรับรองผู้โดยสาร

Louis’ Tavern CIP Lounge - แผนกห้องรับรองพิเศษผู้โดยสาร

1. CIP Director ต้องการคนมีประสบการณ์ตรงด้านลูกค้าห้องรับรองผู้โดยสารและสายการบิน

2. Customer Service Officer

3. Lounge Attendant

Front Office – แผนกต้อนรับส่วนหน้า

1. Receptionist

Accounting – แผนกบัญชี

1. Asst. Chief Accountant

2. Cashier Restaurant

3. Cashier Minimart

Housekeeping – แผนกแม่บ้าน

1. Cleaner

2. Room maid/Room Boy

Human Resources – ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1. Security

Snack Bar / Coffee Shop - แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

1. Waiter/Waitress

2. Steward (พนักงานล้างจาน)


สวัสดิการที่จะได้รับ

- ประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-วันหยุดพักร้อน , วันหยุดนักขัตฤกษ์

- โบนัส

- ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันชีวิต

- คูปองอาหาร

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

- รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- ใบผ่านงาน (ถ้ามี)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล ชั้นรถไฟฟ้าใต้ดิน (ชั้น B) สนามบินสุวรรณภูมิ
โทร 02-134-4059 / 02-134-6059

Louis' Tavern Dayroom & CIP Lounges : Thailand's Transit Hotel
Home : Accommodation & Rate : Restaurants & Bars :Facilities : Contact us : Reservations : Career
OUR GROUP : Miracle Grand Convention Hotel | Louis Tavern | Miracle Hometel Suvarnabhumi | Louis Tavern Dayroom & CIP Lounges | MFAA